Busteni

Buștenii reprezintă produsul principal, rezultat din exploatarea forestieră și achiziții. Acestia, sunt selectați din speciile autohtone: fag, stejar, frasin, paltin, cireș, nuc, molid, tei și plop.

Pentru a maximiza prelucrarea si valorificarea bustenilor acordam o mare importanta sortarii acestora pe clase: furnire, doage, cherestele superioare - clasa A, frize si semifabricate.